Browsed by
Kategória: Výstavy

poľovnícke výstavy

Chovateľská prehliadka 2005/2006

Chovateľská prehliadka 2005/2006

Usporiadať chovateľskú prehliadku ulovených trofejí za predchádzajúcu sezónu je pre poľovné združenie veľkou poctou. Pripraviť ju na takej úrovni aby splnila svoj účel z poľovníckeho hľadiska a pritom zaujala širokú nepoľovnícku verejnosť aj veľkou výzvou.