Zákony, kritériá chovnosti

 Kritériá chovnosti srncov S X Rimavská Sobota  Stiahnuť tu
 Kritériá chovnosti jeleňov J XV Muránska  Stiahnuť tu
 Zákon o poľovníctve  2009-274
 Vyhláška MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve  
Zákon o zbraniach a strelive + neskoršie doplňujúce zákony  2003-190 2005-132 2009-440

 2010-92

 2011-128