Chovateľská prehliadka 2005/2006

Chovateľská prehliadka 2005/2006

Usporiadať chovateľskú prehliadku ulovených trofejí za predchádzajúcu sezónu je pre poľovné združenie veľkou poctou. Pripraviť ju na takej úrovni aby splnila svoj účel z poľovníckeho hľadiska a pritom zaujala širokú nepoľovnícku verejnosť aj veľkou výzvou.

Mestské poľovnícke združenie v Jelšave oslavuje v r. 2006 svoje výročie ( 170 rokov od založenia Loveckého spolku v Jelšave ) a tak pri tejto príležitosti rozhodol výbor regionálnej organizácie SPZ Rožňava – Revúca, aby sa prehliadka za sezónu 2005/2006 konala práve v Jelšave. Termín bol určený na 17 až 22. 03. 2006. Pár mesiacov pred termínom konania začala pracovať prípravná komisia pod vedením dvoch skúsených poľovníkov p. Kováča J st. a p. Grula L. st. Prvý deň sa do mestského domu kultúry doviezli všetky trofeje ulovené v Rožňavskom a v Revúckom okrese. Druhý deň pracovala hodnotiteľská komisia oboch lesných okresných úradov, ktorá všetky trofeje obodovala a určila správnosť selektívneho odstrelu. Od nedele 19.03. bola prehliadka prístupná poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Prehliadku otvorili príhovormi predseda RgO SPZ Gemer Rožňava – Revúca p. Smerek a primátor mesta MVDr. Milan Kolesár. Všetci si mohli prezrieť trofeje diviačej, srnčej, muflónej, danielej a jelenej zvery, niektoré krásne upravené v preparátorských dieľňach. Jelšavskí poľovníci sa rozhodli priblížiť činnosť združenia aj vlastnými medailovými trofejami, ktoré ulovili v našom revíri. Pódium bolo upravené ako lesné prostredie, do ktorého boli vložené preparáty rôznych druhov malých šeliem, ako hranostaj, jazvec, líška či kuna, ale aj vtákov ako bažant, kačica, sluka, či jarabica. Pozornosť pútali zlaté jelene, strieborný vlk, srnce a diviaky, ktoré reprezentovali naše združenie na medzinárodných poľovníckych výstavách. V pondelok a utorok si prišli prezrieť výstavu hlavne deti zo základnej a materskej školy v Jelšave, kde niektoré boli v kontakte s divou zverou prvý krát v živote. Počas troch dní navštívilo mestský dom kultúry viac ako 1200 návštevníkov z oboch okresov. Ako usporiadateľov tejto prehliadky nás veľmi tešili pochvalné slová funkcionárov RgO SPZ, poľovníkov, jelšavčanov, ale hádam najviac radosť a úžas na tvárach najmenších.

Pre zobrazenie fotogalérie výstavy klikni tu.

Comments are closed.