Kalendár lovu zveri

Kalendár lovu zveri

Poľovnícky kalendár lovu zveri  SR

Podľa vyhlášky Ministrestva pôdohospodárstva Sloveneskej republiky z 10.augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve.

 

 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zajac poľný 15.                      
Králik divý                        
Ondatra pižmová       15.                
Kuna lesná, kuna skalná                        
Jazvec lesný                        
Vlk dravý 1                        
Divak lesný, diviačica             16.          
Diviača, lanštiak                        
Daniel škvrnitý 15.                      
Danielka, danielča               16.        
Jeleň európsky, jelenča 15.             16.        
Jelenica               16.        
Jeleň sika                        
Pasrnec bielochvostý                        
Srnec hôrny         16.              
Srna, srnča                        
Muflón lesný 2 15.                      
Muflonka, muflónča                        
Šakal zlatý                        
Kamzík vrchovský alpský                        
Líška hrdzavá                        
Medvedík čistotný                        
Psík medvedikovitý                        
Tchor tmavý                        
Norok severoamerický                        
Nutria riečna                        
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Jariabok hôrny – kohút                     15.  
Morka divá – kohút     15.   15.              
Morka divá – obe pohlavia                        
Bažant poľovný – Kohút 3 15.                      
Bažant jarabný – Kohút 4                        
Jarabica poľná                 16. 15.    
Kuropta horská                 16.      
Holub hrivnák                        
Hrdlička záhradná                        
Lyska čierna 16                      
Sluka lesná                        
Hus divá, hus poľná, hus bieločelá                        
Kačica divá                        
Chochlačka sivá, vrkočatá 15.                      
Havran čierny                        
Sojka škriekavá                        
Straka čiernozobá                        
Vrana túlavá                        
 1. okrem území:
  • v okrese Rožňava a Košice okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
  • v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou.
 2. muflón samec vo zverniciach celoročne.
 3. v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,
 4. v bažantniciach od 1. septembra do konca februára.
 • V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 • Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra
 • V poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú.
 • Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky; loviť ju možno od 1. októbra do konca februára.

– Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

– Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára