MsPZ Jelšavan

MsPZ Jelšavan

Mestské poľovnícke združenie Jelšavan

združuje obyvateľov mesta Jelšava a vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí podľahli kráse prírody, sú ochotní obetovať svoj voľný čas a venovať ho starostlivosti o zver a revír.   V súčastnosti má MsPZ 27 členov.Poľovnícke zážitky našich členov opísal p.Rudo Strinka vo svojej knihe „Katarínsky Diviak“, ktorú venoval nášmu združeniu pri príležitosti 175. výročia vzniku. Život a činnosť v našom združení predstavil aj p.Radovan Václavínek vo svojom filme „Jelšavský nimródi“.