Členovia

Členovia

Predseda  :            Mgr. Kolodziejský Michal

Podpredseda :     MVDr. Kolesár Milan

Tajomník :                      Závacký Miroslav

Poľovný hospodár :         Kováč Miroslav

Finančný hospodár :       Jankóšik Pavol

Kynologický referent :   Mračna Milan

Strelecký referent :      Gajdoš Július

Kontrolór :                      Urbánik Ladislav

 
 

Členovia :

          Mgr.   Boldy Martin

                    Černajová Katarína

                    Fiťma Karol

                    Fiťma Peter

             Ing. Fulmek Michal

                    Gajdoš Július

                    Gurský Jozef           

                    Hudaček Ivan

                    Jankóšik Pavol

Klimon Ján

        MVDr. Kolesár Milan

                    Kolesár Róbert

            Mgr. Kolodziejský Michal                   

                    Kováč Miroslav

                    Machava Slavomír

                    Matušík Ján

                    Meixner Erhard

                    Mračna Milan                   

                    Rojček Ján

                    Václavínek Radovan

              Bc. Szabová Eva

                    Urbánik Ladislav

                    Závacký Miroslav