História

História

Z histórie

Poľovníctvo je s Jelšavou a jej obyvateľmi historicky dlho spojené. Už pred niekoľkými storočiami patrilo muránske panstvo, ktorého súčasťou bol aj jelšavský chotár, k najkrajším poľovníckym oblastiam vo vtedajšom Uhorsku. Lovecký spolok,  ktorý v Jelšave vznikol v roku 1836 patrí medzi najstaršie združenia tohto druhu. Počas 176 ročnej histórie prešlo poľovníctvo v Jelšave  niekoľkými zmenami, ktoré si vyžadovala politická situácia v danom období. Z obdobia pred prvou svetovou vojnou sa nám nezachovali skoro žiadne dokumenty, takže činnosť loveckého spolku v tomto období je pre nás tak trochu zahmlená. V čase prvej československej republiky existoval Lovecký spolok združujúci občanov mesta a dôstojníkov vtedajšej jelšavskej vojenskej posádky. Po druhej svetovej vojne bolo založené poľovnícke združenie Magnezitár, ktoré obhospodarovalo jelšavský revír až do roku 1993. V tomto roku na základe prinavrátenia okolitých lesov do majetku mesta vzniklo a svoju činnosť začalo 1.1.1994 vykonávať Mestské poľovnícke združenie Jelšavan. Aj keď cesta historického vývinu poľovníctva bola dlhá a zložitá, nenarušila celistvosť jelšavského revíru a nepripravila jelšavčanov o chuť a radosť zo starostlivosti o zver žijúcu v ňom.