Zver

Zver

Zver

Rôznorodosť  prostredia vytvára vhodné podmienky pre množstvo voľne žijúcich druhov fauny. Hlavným druhom raticovej zveri je srnčia, pridruženými jelenia a diviačia. V poslednom období sa v revíri udomácnila aj danielia zver,  no zatiať nie je poľovne plánovaná. Obmedzenie poľnohospodárskej výroby a nárast chovu oviec obmedzil výskyt bažantov a zajacov. Na vodných plochách sa výborne darí divím kačiciam aj lyske čiernej. Geografické položenie revíru ho predurčuje na výskyt všetkých druhov šeliem od líšky, jazveca, kuny, psíka medvedíkovitého až po vlka, rysa, mačky divej a medveďa. Počas 176-tich rokov bolo v jelšavskom revíri ulovených množstvo zaujímavých trofejí. Za zmienku určite stojí zlatá trofej diviaka, ktorého ulovil v roku 1935 p. Safcsák. Diviačie kly ( 136,80 CIC ) boli ako národný rekord prekonané až o niekoľko desaťročí.